A-Pet (Veralite 100)

Veralite 100: is een op APET-gebaseerd product (Amorf PolyEthyleen Tereftalaat). V100 biedt goede slagvastheid en goede chemische weerstand. Een ander voordeel is dat men het kan cristaliseren, wat voor een verlies aan slagvastheid en transparantie zorgt, maar een veel hogere temperatuursweerstand met zich meebrengt (tot 160°C). Dit maakt het geschikt voor microwave trays. Gecristaliseerde APET wordt CPET genoemd.

Naar de Veralite 100 A-pet producten  → Naar de Veralite producten

Veralite® 100 – Technische gegevens

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen Methode Eenheid Veralite 100
Densiteit ISO 1183 g/cm³ 1,33
Water absorptie ISO 62 % 0,15

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen Methode Eenheid Veralite 100
Treksterkte ISO 527 MPa 53,5
Rek bij breuk ISO 527 % > 100
Trekmodulus ISO 527 MPa 2600
Slagvastheid niet gekerfd ISO 180 KJ/m² no burst
Slagvastheid gekerfd ISO 180 KJ/m² 3,9
Rockwell oppervlaktehardheid DIN 2039 M / R M80 / R114

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen Methode Eenheid Veralite 100
Uitzettingscoëfficient ASTM D696 mm/mC° 0,06
Soortelijke warmte DSC J/gC° 1,13
Vervormingstemp. (0,45 MPa) ISO 75 °C 70
Vervormingstemp. (1,82 MPa) ISO 75 °C 67
Vicat verwekingspunt (1 kg) ISO 306 °C 78
Vicat verwekingspunt (5 kg) ISO 306 °C 73

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen Methode Eenheid Veralite 100
Lichttransmissie ASTMD1003 % 82 – 89*
Diffusiteit ASTMD1003 % 1,9
Glans ( bij 60° hoek) ASTMD1003 units 148

ELECTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen Methode Eenheid Veralite 100
Oppervlakte weerstand ASTMD257 Ω 1*E15
Diëlectrische constante (1 MHz) ASTMD150 ~ 3,1
Verliesfactor (tg δ, 1MHz) ASTMD150 ~ 0,056
Diëlectrische sterkte (500V/sec) ASTMD149 kV/mm 18
Gloeidraadtest IEC 695/2.1 650

BARRIERE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen Methode Eenheid Veralite 100
Waterdampdoorlaatbaarheid ASTMF372 g/mm/m²/24h 1,5
Gas doorlaatbaarheid v. CO 2 ASTMD1434 g/mm/m²/24h 28
Gas doorlaatbaarheid van O 2 ASTMD3985 g/mm/m²/24h 5,1
Tijdelijke en beperkte lijst, gebaseerd op een 3 mm plaat

Veralite® 100 behaalde certificaten

Veralite 100 platen hebben specifieke mechanische, thermische en chemische eigenschappen. Door deze specifieke eigenschappen zijn beide produkten inzetbaar in een zeer wijd toepassingsgebied.
Voor iedere toepassing zijn er specifieke certificaten benodigd, vanwege dit is IPB steeds de produkten aan het testen voor nieuwe toepassingen, met de nodige certificaten.

Brandgedragcertificaten:

Bouwmateriaal volgens DIN 4102 (Duitsland): B1
Brandcertificatie volgens BS 476 deel 7 (V.K.): class 1Y
Brandcertificatie volgens NF-P-92-501 (Frankrijk): M2
Rookontwikkeling en gasvrijlating volgens NF-P-16-101 & 102 (Frankrijk): F1
Underwriter Laboratories Listing volgens UL 94 V2 / HB
Brandcertificaat volgens CSE RF-2-75A/RF-3-77 (Italië): class 1
Gas- en gifvrijgave gedurende verbranding volgens DIN 5510-2 (Duitsland): S4/SR2/ST2
Gloeidraadtest op 650°C volgens IEC 695-2-1 1980 (Zwitserland): test doorstaan

Voedselcontact certificaten:

Veralite 100 platen zijn ook geschikt voor toepassingen met voedselkontakt. De grondstoffen gebruikt tot het produceren van Veralite platen hebben een BGA
(Bundesgesetzamt) en een FDA (Food and Drugs Approval) aanbeveling bekomen. Ook de Europese richtlijnen voor voedselcontact met kunststoffen werden behaald
voor de grondstof (EEG normen):

Voedselkontakt volgens FDA and EEC normen voor Veralite 100 (grondstof): FDA 21 CFR-177-1630 / 90-128-EEC

De Veralite UV-versie is niet voor voedselkontakt goedgekeurd.

Veralite®  100 – Veiligheidsvoorschriften

1. CHEMISCHE IDENTIFICATIE PRODUCT
Handelsnaam : Veralite 100
Producent : I.P.B. nv

2. SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT
Gewicht % Bestanddeel (CAS Registry N°)
100 Copolyester (025038-59-9)

3. GEVAREN IDENTIFICATIE
Niet geklasseerd als gevaarlijk volgens EU-richtlijnen.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademing: Zoek frisse lucht op, als symptonen volhouden, medische verzorging toepassen.
Ogen: Als materiaal in de ogen, onmiddelijk uitwassen met water. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Als symptonen volhouden, medische verzorging toepassen.
Huid: Bij verbranding door contact met gesmolten materiaal, zo snel mogelijk afkoelen. Materiaal niet proberen te verwijderen van huid. Zoek medische hulp op.
Inslikking: Materiaal wordt niet in het lichaam opgenomen, aanzetten tot braken is niet nodig.
Nota aan arts: Brandwonden moeten behandeld worden als hittebrandwonden. Het materiaal zal tijdens de genezing zelf van de huid loskomen, onmiddellijke verwijdering is niet nodig.

5. BRANDBESTRIJDING
Blusmiddelen: waterspray, droge blusmiddelen
Bandbestrijdingsprocedure: draag beademingsapparatuur en beschermende kledij
Ontvlambare producten: koolstofdioxide, koolstofmonoxide
Explosiegevaar: poedermateriaal kan explosieve stof/lucht mengelingen veroorzaken.

6.ONVRIJWILLIGE LOSKOMING V/H. PRODUCT
Vegen of opscheppen en verwijderen.

7. HANTERING EN STOCKAGE
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: geen bijzondere maatregelen vereist Brand- en explosievoorkoming: weg houden van oxyderende producten, minimaliseer stofonwikkeling en accumulatie.
Opslag: houdt verpakkingen gesloten

Behaalde brandcertificaten:

Duitsland:

DIN 4102-1 B1
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2

Groot Brittannië:

BS 476 Part 7 class 1Y

Frankrijk:

Préfecture de Police M2
NF F 16-101 & 102 F1

Italië:

CSE RF-2-75A/RF3-77 class 1

Heeft u verder nog vragen bel gerust naar 070 221 00 15 of e-mail.

Er wordt niet verwacht dat de toevoeging van UV-bescherming, opaal kleur of mattering, het brandgedrag van de plaat zal beinvloeden. Verder is de bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Onze technische adviezen aangaande onze materialen zijn niet bindend. De verantwoording voor de toepassing van onze producten ligt bij de koper, ook met betrekking tot de beschermrechten van derden.